Κούπα Batman Boxed Mug - Dark Knight

MUGBM3

Διαθέσιμο

11,95 €

Περιγραφή προϊόντος

Only Batman is a real hero - he doesn't have any super powers... just a penchant for black rubber. Here he is in his original form.